XtGem Forum catalog
SMS 8-3 SMS mừng 8.3 sms 83 tieng anh

sms 83 tieng anh

sms 83 tieng anh

sms 83 tieng anh số 1
sms 83 tieng anh số 2
sms 83 tieng anh số 3
sms 83 tieng anh số 4
sms 83 tieng anh số 5
sms 83 tieng anh số 6
sms 83 tieng anh số 7
sms 83 tieng anh số 8
sms 83 tieng anh số 9
sms 83 tieng anh số 10
sms 83 tieng anh số 11
sms 83 tieng anh số 12
sms 83 tieng anh số 13
sms 83 tieng anh số 14
sms 83 tieng anh số 15


NHẬT KÝ CHUỐI THÁNG 03
Ngày 7-3
Ngày mai mùng tám tháng ba
Chị em ngóng đợi hết ra lại vào
Anh em túm tụm thì thào
Chị em sung sướng hết vào lại ra Ngày 8-3
Hôm nay mùng tám tháng ba
Chị em phấn khởi chạy ra chạy vào
Anh em thấy thế “hổng” chào
Chị em tức tối đi vào đi ra
Ngày 9-3
Qua ngày mùng tám tháng ba
Chị em ủ rũ đi ra đi vào
Anh em túm tụm lại chào
Chị em sung sướng lại vào lại ra
sms 83 tieng anh
sms 83 tieng anh
sms 83 tieng anh
sms 83 tieng anh

Hôm nay: 1
Tổng: 189
tin nhắn sms chúc mừng ngày 8-3 tin nhắn sms chúc mừng ngày 8-3
Sitemap.html | Hack Ngũ đế
Từ Khoá :

tin nhắn sms chúc mừng ngày 8-3